คำอธิบายเวอร์ชั่น World Champion
Gunbound World Champion คือเวอร์ชั่นที่มีมาหลายปีแล้ว ในครั้งแรกที่ทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เปิดเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นแรก เป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์และได้รับความนิยมมากที่สุด
คำอธิบายเวอร์ชั่น Season3
Gunbound Season3 คือเวอร์ชั่นล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ Forestia ระบบเกมมีการพัฒนาขึ้นจากเวอร์ชั่น World Champion(Season 1) และ Season 2 มาก แต่ว่าระบบยังไม่สมบูรณ์อยู่ในช่วง Beta